Autor: arh. Ştefan Alberto BIANCO
Coautori: arh. Monica TRAŞCĂ, arh. Irina BUICĂ
Birou de proiectare: PROGRAPHIC

 

http://www.anuala.ro/proiecte/2014/amenajari/da23/