Autor: arh. Adrian CRISTESCU
Coautor: arh. Liviu SÎRB
Birou de proiectare: WEST GROUP ARCHITECTURE S.R.L.

Furnizor finisaje de pardoseală: Decor Floor CEE

http://www.anuala.ro/proiecte/2014/arhitectura-social-culturale/aa14/